Thuiszorg

Voorwaarden

Als u zorg krijgt of andere diensten afneemt, is het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van Sint Annaklooster. Daarom hebben wij leveringsvoorwaarden opgesteld.

Actiz en BTN, beide koepelorganisaties in de zorg, hebben in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg algemene leveringsvoorwaarden opgesteld voor zorg met en zonder verblijf.

Via de onderstaande links kunt u het model zorgleveringsovereenkomst met algemene voorwaarden bekijken en de module per soort dienstverlening bekijken, welke van toepassing kan zijn bij Thuiszorg van Sint Annaklooster:

Bij de algemene leveringsvoorwaarden wordt concreet aangegeven wat u als cliënt van Sint Annaklooster mag verwachten. Het gaat hierbij om wederzijdse verantwoordelijkheden.

Voor aanvullende producten en diensten zijn de volgende tarieven van toepassing: Tarievenlijst 2: aanvullende diensten en kosten

Bekijk hier de regeling eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Contact

Bereikbaar na 12 uur

Eindhoven

 • Wijkteam Gestel T: 06-143 704 71
  M:
 • Wijkteam Strijp T: 06-143 704 38
  M:
 • Wijkteam Tongelre-Centrum T: 06-185 367 76
  M:
 • Wijkteam Stratum (incl Geldrop) T: 06-131 454 98
  M:
 • Wijkteam Woensel T: 06-434 722 79
  M:

Helmond

 • Wijkteam Helmond T: 06-434 722 95 
  M: 

Sint Annaklooster beschikt over een ANBI status. RSIN-nummer: 003820130 - © Copyright Sint Annaklooster - Foto's: Bram Saeys - website: Van Dongen Design - Inloggen