Skip to main content

Re-integratie

Cliënten kunnen vanuit o.a. WMO of reclassering worden aangemeld door een mail te sturen naar het cliëntenservicebureau:. Deze mail dient voorzien te zijn van de gegevens van de cliënt en bij aanmeldingen van cliënten met een justitiële titel is dienst een aanmeldbrief IFZO aangeleverd te worden . Indien mogelijk verzoeken wij om reclasseringsadvies en indien beschikbaar vragen wij om het psychologisch of psychiatrisch onderzoek (PO).

Wanneer de aanmelding is ontvangen houdt Rentree voorafgaand aan een intake een telefonische screening met de aanmelder en toetst hierin op in- en uitsluitingscriteria. Indien de telefonische screening voldoet wordt een intakegesprek gepland met de cliënt. Tijdens de intake worden hulpvragen en risico’s geïnventariseerd.

Contact

Download folder Rentree met informatie over het hulpverleningsaanbod