Sint Annaklooster

Organisatie

Voor wie en waar

Doelgroep

Sint Annaklooster richt zich op (Jong) volwassenen en ouderen: chronisch zieken, mensen met dementie (verpleeghuiszorg), mensen in de laatste levensfase (palliatieve zorg), huishoudelijke zorg, ziekenhuisverplaatste zorg / tijdelijk, verblijf met zorg, eerstelijnsverblijfzorg en mensen die begeleiding behoeven bij re-integratie en participatie (werk, wonen, zorg en financiën).

Verzorgingsgebied

De zorg en dienstverlening van Sint Annaklooster richt zich op cliënten die woonachtig zijn in de regio Eindhoven. Hospices, Logeerhuizen en Rentree hebben ook een bovenregionale functie, waardoor clienten die van buiten de regio afkomstig zijn en hier hun naasten hebben wonen, gebruik kunnen maken van deze voorzieningen.

Samenvatting meerjarenbeleidsplan 2021-2023

Sint Annaklooster zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Zie hier de privacyverklaring van Sint Annaklooster.

Wil jij weten of Sint Annaklooster iets voor jou is?

Deel jij onze visie?
Dan maakt Sint Annaklooster graag kennis met jou!

Sint Annaklooster beschikt over een ANBI status. RSIN-nummer: 003820130 - © Copyright Sint Annaklooster - Foto's: Bram Saeys - website: Van Dongen Design - Inloggen