Skip to main content

Sint Annaklooster

Organisatie

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad vertegenwoordigt de medewerkers van Sint Annaklooster door mee te praten, mee te denken en mee te beslissen over alles wat de organisatie aangaat. 
Daarnaast heeft de Ondernemingsraad ook nog een groot aantal wettelijk omschreven taken op gebieden als arbeidsomstandigheden, sociaal beleid, secundaire arbeidsvoorwaarden en (financieel) organisatorische aspecten van de organisatie.

De Ondernemingsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies en is een continue gesprekspartner van de directeur / bestuurder. 

Leden Ondernemingsraad 

Voorzitter: Inge Sanders
Vice voorzitter: Ilse Lamers 

Colinda van Zoggel, lid
Miranda Bogmans, lid
Lori Herijgers, lid
Ralf Peters, lid 
Neeltje Wijnen, lid
Jeffrey van de Kerkhof, lid
Rian Renders, lid

Ambtelijk secretaris: Nancy van Goch (geen lid van de OR) 

Contact

Heeft u een vraag, of wilt u meer weten over de Ondernemingsraad? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris, 040 - 209 8400, of mail naar