Skip to main content

Sint Annaklooster

Organisatie

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Sint Annaklooster komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten, bewoners en gasten van Sint Annaklooster. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg staat centraal. 

De cliëntenraad en de raad van bestuur overleggen periodiek. Samen streven ze naar een goede afstemming van vraag en aanbod van zorgverlening.

Leden Cliëntenraad

Leden zijn cliënten en/of vertegenwoordigers, mantelzorgers of vrijwilligers, van onze hospices, logeerhuizen, verpleeghuizen, woonzorgcentrum Antonius, Rentree, de thuiszorg en huishoudelijke zorg.
Zij kennen de situatie en weten wat er speelt.

Antoine van Baars, voorzitter
Wilma Maas, vice-voorzitter
Loes Brugman
Hans Engelen 
Henk de Kleijn
Paul Snep
Henk van der Vrande
Jos Verhallen

Doelstelling 

De cliëntenraad vindt het belangrijk dat de zorg en het welzijn van alle cliënten goed op orde is en afgestemd is op de behoeften en wensen van de cliënten. 
De Wet Cliënten Medezeggenschap Zorginstellingen bepaalt dat de Raad van Bestuur verplicht is om ons een
advies te vragen over onderwerpen die over cliënten gaan. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies. De raad van bestuur mag in sommige gevallen ons advies niet zo maar naast zich neerleggen. 

Contact

Heeft u een vraag over de cliëntenraad? Neem dan contact op met Angelique Hovens (ambtelijk secretaris), telefoonnummer 040 209 8400, of stuur een mail naar .

De cliëntenraad gaat over onderwerpen die voor meerdere cliënten van belang zijn. Heeft u een vraag of opmerking over een individuele client? Neem dan contact op met de aanvoerder, teamversterker, leidinggevende van de afdeling.

Meer informatie over de cliëntenraad leest u in de folder.