In-Via-Binnentuin

Wat kunt u verwachten?

Zorg in de laatste levensfase en tijdelijke zorg

Logeerhuis en Hospice In Via is er voor zieken vanaf 18 jaar. De palliatieve zorg is gericht op begeleiding van het stervensproces; bijvoorbeeld door pijn- en symptoomverlichting. Gedurende de opname is er ook aandacht voor emotionele, spirituele en sociale behoeften. De zorg in de laatste levensfase valt onder de verantwoordelijkheid van een gespecialiseerde huisarts in de palliatieve zorg van het hospice.

De medische behandeling van de gast die tijdelijk in het logeerhuis verblijft, valt zoveel mogelijk onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts. De medische behandeling van de cliënt die komt voor revalidatie valt onder de verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde. Samen met u, uw familie en naasten wordt de zorg ingericht. Familie en naasten zijn altijd welkom in het Logeerhuis en Hospice; er zijn geen bezoektijden.

Logeerhuis en Hospice In Via biedt:

  • 24 uur per dag professionele zorg
  • Tijdelijke zorg en palliatieve zorg in de laatste levensfase
  • Huiselijke appartementen met ruimte voor persoonlijke eigendommen
  • Gezellige woonkamer om samen te eten, te ontmoeten/activiteit te doen
  • Respect voor elke levensovertuiging

Het team bestaat uit (palliatief) deskundige artsen, verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, zorghulpen, geestelijk verzorgers en vrijwilligers.

Palliatief verpleegkundige, Kim van Bavel, neemt je in dit filmpje mee in haar bijzondere werk bij Logeerhuis en Hospice In Via.

Lees hier de visie op hospicezorg van Sint Annaklooster.

Bekijk hier het filmpje met uitleg over wat palliatieve zorg is

logo off

Sint Annaklooster
Aalsterweg 285c
5644 RE Eindhoven

T: 040 294 54 00
E: