Voor wie en waar?

Doelgroep

Sint Annaklooster richt zich op (Jong) volwassenen en ouderen: chronisch zieken, mensen met dementie (verpleeghuiszorg), mensen in de laatste levensfase (palliatieve zorg), huishoudelijke zorg, ziekenhuisverplaatste zorg / tijdelijk, verblijf met zorg en mensen die begeleiding behoeven bij re-integratie en participatie (werk, wonen, zorg en financiën).

Verzorgingsgebied

De zorg en dienstverlening van Sint Annaklooster richt zich op cliënten die woonachtig in de regio Eindhoven. Hospices, Logeerhuizen en Rentree hebben ook een bovenregionale functie, waardoor clienten die van buiten de regio afkomstig zijn en hier hun naasten hebben wonen, gebruik kunnen maken van deze voorzieningen.

Overzicht meerjarenbeleid 2018-2020

Sint Annaklooster zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Zie hier de privacyverklaring van Sint Annaklooster.