Hartverwarmende verhalen

'Gouden uren' voor twee vrijwilligers op Eikenburg; zo leuk kan vrijwilligerswerk zijn

Vanmorgen hebben we weer gezongen in het Broederhuis. Bij aankomst werden we bij de deur al hartelijk begroet door de man met de baard. Hij wees op de krant in zijn hand:  “Hebben jullie deze al gelezen vandaag? Ik sta erin omdat ik 100 jaar geworden ben.”
Lees hier verder het prachtige verhaal 'Gouden uren' van twee vrijwilligers (Manon en Marijke) op Verpleeghuis Eikenburg.

Bedankje voor Sint Annaklooster

Gedurende 2,5 jaar heeft Sint Annaklooster voor mijn vader zorg geleverd.
Dankzij Sint Annaklooster, heeft vader nog 2,5 jaar thuis kunnen zijn.
Het was geweldig voor mij als mantelzorger, dat ik sterk het gevoel had niet alleen te staan, in de zorg voor mijn vader.
Altijd was er dat meedenken, warme betrokkenheid en aandacht voor mogelijke medische problemen.
Het Sint Annaklooster was flexibel (als vader eens een feestje had of naar de lichtjes route wilde) kon dat in goed overleg altijd geregeld worden met betrekking tot het tijdstip van de zorg.
Hoewel er altijd een grote professionaliteit aan de dag is gelegd, was er ook de persoonlijke warmte van de uitvoerende.
Soms leken de mensen wel op familie, met hun betrokkenheid.
Dit lijkt mij het grootste compliment wat ik de organisatie Sint Annaklooster kan geven; bij deze.
Graag dit compliment doorgeven aan uw medewerkers.

Betrokken en verrast, geschreven door Jet van Lieshout

Nog maar bijna 1 jaar ben ik werkzaam op Valkenhaeghe. Wat is het speciaal om mensen in hun laatste fase van hun leven te mogen verzorgen. In zo'n korte tijd krijg je al een relatie met hen maar ook hun naasten. Het verwondert mij steeds hoe men het overlijden van hun dierbare ervaart.

Een paar maanden geleden was een mevrouw aan het overlijden, haar man en dochter hadden gebeld waarop ik naar hen toe ging.
Het was duidelijk dat mw aan het sterven was. Mevrouw was gecedeerd, was ook niet meer bij bewustzijn.
Haar man, hun enigste dochter en vriendin stonden aan het bed. Haar man stond naast haar dochter en steunde zijn dochter.
Haar dochter zei steeds “dag mam”, “ga maar het is goed”.

Lees meer

De mooiste tijd van mijn leven . ., geschreven door Anja van den Berg

Het is al enkele jaren geleden dat bij ons op de Regenboog Mevrouw M, ik zal haar Bep noemen, verbleef.
Zij had de “mooiste” kamer, namelijk die met een eigen buitenterras.
Bep was hier erg blij mee.

Bep, een vrouw van achter in de 60 met een rookverslaving. Met haar eigen terras kon ze haar rookgenot blijven voorzetten.
Bep had longkanker in een vergevorderd stadium en wist dat ze bij ons zou komen te overlijden.

Ik herinner mij Bep als een vrouw die altijd opgewekt was, positief ingesteld en iedereen bij de voornaam wist te noemen. “Liefje” zij ze dan, wanneer je ze ondersteuning had geboden met de zorg.

Lees meer

Een bijzonder ontmoeting, geschreven door Karin Jeninga

Het was donker op haar kamer. De gordijnen waren gesloten voor de nacht. Het roodverlichte lampje van haar wekker gaf 1.35u aan.
Ze lag op haar rug. Haar beide handen gevouwen op haar buik alsof ze wilde zeggen: “Kom me maar halen, ik ben er klaar voor”.
En ze wàs er klaar voor, of beter gezegd, ze was er klaar méé.
Het was alleen haar tijd nog niet. En het duurde haar toch al zo lang....

Lees meer

Cliënttevredenheidsonderzoeken

Regelmatig worden er binnen de onderdelen van Sint Annaklooster cliënttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Lees hier voor de meest recente uitslag.

Tevreden familie over Hospice De Regenboog

Eindhoven, 25 december 2016

Lief personeel en vrijwilligers van De Regenboog,
Wij hebben samen met mam en haar zusje een hele fijne kerstavond en 1e kerstdag gevierd.
Dankzij jullie was dit mede mogelijk..
Een dikke dankjewel daarvoor!
Liefs Leny, Twan en Mandy xxx

Dochter over Logeerhuis en Hospice In Via

Eindhoven, 10 juli 2015

Mijn vader, dhr. R.J. Vermeulen, is 25 april jl. overleden in Logeerhuis en Hospice Invia.
Hij is hier gekomen vanaf februari naar aanleiding van een ziekenhuis opname in Gent.
De eerste keer dat hij en wij kennis maakte met Invia was al in 2012.
Mijn vader was al vier jaar ziek en dat jaar moest hij herstellen van chemo en bestralingstherapie.
Wij waren heel blij met dit initiatief vanuit het ziekenhuis.

Lees meer

Mantelzorger over Hospice de Regenboog

Eindhoven, 12 juni 2015

Mijn verblijf als mantelzorger voor Theo in De Regenboog heb ik als warm en liefdevol ervaren in de afgelopen weken. Aandacht voor de cliënten en respect voor het leven hebben mij geraakt als buitenstaander in deze voor mij onbekende omgeving. Ook de uittocht ceremonie gaf bij mij en de anderen de gedachte van "wij doen het samen voor onze clienten" veel respect voor de inzet van het team van het Hospice.

Frans Noldus, mantelzorger Theo 

Familie over thuiszorg

Eindhoven, 29 mei 2015

Namens mijn hele familie wil ik het thuiszorgteam Tongelre uit het diepste van mijn hart bedanken voor de intens warme, liefdevolle, respectvolle, professionele, open en humorvolle begeleiding die jullie hebben gegeven aan onze liefste moeder. De laatste dagen waren jullie aanwezig bij het sterfbed van mama. Op jullie vertrouwden wij blindelings. Nooit kwamen jullie ongelegen. Altijd goed afgestemd op de sfeer en behoeften van mama en mijn vader van 90. Altijd tijd voor een vraag aan papa en een arm om hem heen. Zelfs op vrije dagen kwam er iemand het pompje aansluiten en gisteren na het overlijden mama nog wassen. Jullie zijn goud waard! Dank jullie wel; mama zou zeggen: het was helemaal te gek!

Cliënt over Hospice de Regenboog in uitzending Lifestyle Xperience

Eindhoven, 01 mei 2015

Hospice de Regenboog is onlangs bij het programma Lifestyle Xperience geweest, waarbij een kort thema over palliatieve zorg aan bod kwam. Bijzonder is dat de opnames hebben plaatsgevonden bij Hospice de Regenboog.
Presentator Jeroen Post heeft gesproken met mevr. van Asperdt, gast bij Hospice de Regenboog en met een verpleegkundige. Ook de netwerkcoördinator is geïnterviewd. Bekijk hier het filmpje.

Cliënt over Logeerhuis en Hospice In Via

Eindhoven, 13 november 2014

In gesprek met mevrouw de Haan die 4 maanden bij Logeerhuis en Hospice In Via heeft gelogeerd.

Eenmaal binnengekomen bij mevrouw de Haan word ik uitgenodigd om te gaan zitten. Een vriendelijke dame van in de 80 kijkt me aan. Ik neem plaats naast mevrouw en kijk rond in haar kamer waar ze tijdelijk 4 maanden heeft gelogeerd. Het uitzicht is mooi: de bomen die gaan kleuren door de herfst, het licht door de grote ramen. We gaan beginnen......... Mijn vraag of mevrouw wil vertellen over de ontvangen zorg beantwoord ze als volgt:

Lees verder...